Hoppa till innehåll

STRÖMMING OCH FISKETS FRAMTID


I den här gruppen jobbar vi med att sprida information om strömmingskrisen i Södra Bottenhavet och verka för hållbara fiskekvoter och en ekosystembaserad fiskförvaltning.


  • Bidra till sänkta strömmingskvoter eller uppehåll i strömmingsfisket.
  • Bidra till bildandet av funktionella skydds- eller fredningsområden utanför trålgränsen i ett vetenskapligt försök och bidra till god effektuppföljning och utvärdering av fredade områden och tider.
  • Internationell samverkan och dialog om skydds- och fredningsområden utanför trålgränsen med framför allt Finland kan bli en stor utmaning under året som kommer.
  • Vi har fått genomslag i regional politik, hos media och allmänhet om strömmingskrisen i Bottenhavet.
  • Vi har tagit fram bra underlag som bidragit till att sprida information om strömmingskrisen och förslag till åtgärder till politiker och beslutsfattare på alla nivåer.
  • Vi har haft god representation i viktiga nationella arbetsgrupper som arbetar med regeringsuppdrag om förvaltningsåtgärder som motsvarar utflyttning av trålgränsen, nationella och internationella forskargrupper, fiskförvaltnings-seminarier etc.

Vill du vara med i arbetet?

Ju fler vi är som arbetar med frågan ju längre kan vi nå!

Kontakta sammankallande Kalle Gullberg på Länsstyrelsen Gävle.

karl.gullberg@lansstyrelsen.se