Hoppa till innehåll

Pilot
Södra Bottenhavet

FÖR ETT HAV I BALANS


Pilot Södra Bottenhavet är ett samarbetsprojekt mellan de fem kommunerna Söderhamn, Gävle, Älvkarleby, Tierp och Östhammar samt organisationer, företag, länsstyrelser, regioner och privatpersoner och ideella föreningar som arbetar för ekosystembaserad havsförvaltning och olika fysiska insatser i området.

Södra Bottenhavet är ett av tre pilotområden som är med i projektet Ekosystembaserad havsförvaltning. De andra två pilotområden är Pilot Stockholms skärgård och 8+fjordar.

Hur ska vi kunna nyttja havet på ett bra sätt, så att så många som möjligt får tillgång till dess rikedomar, och ändå se till att det finns kvar till framtida generationer?

Strömming, torsk och ål är hotade. Om fisken fiskas upp nu och bestånden tillåts krascha så kan inte framtida generationer bli yrkesfiskare.

Vi tappar inte bara en art utan också ett kulturarv.

Vi strävar fram mot morgondagens havsförvaltning som bygger på ekosystemansatsen och delaktighet med ett tydligt regionalt inflytande. En förvaltning som ska möjliggöra förändringar för ett hållbart nyttjande av en frisk och levande havsmiljö inom ekosystemets gränser


Vårt arbetssätt- Ekostystembaserad havsförvaltning

En ekosystembaserad förvaltning ska präglas av en helhetssyn på bevarande och hållbart nyttjande av ekosystemen. Det innebär bland annat att ta hänsyn till att olika arter i ett ekosystem påverkar varandra och att samspelet mellan människa och miljö ofta spänner över flera sektorer i samhället.  För att den ska bygga på bästa tillgänglig kunskap och få acceptans ska den dessutom vara anpassningsbar samt präglas av transparens, öppenhet och ett aktivt deltagande av en bredd av aktörer och intressenter.

Aktörsforum för regional förankring

Tillsammans med intressenter, aktörer och olika organisationer, vill vi skapa framtidens sätt att samarbeta för en anpassningsbar och hållbar förvaltning av vår havsmiljö.


Digital seminarieserie:
Börja tisdagarna med oss!

Under hösten drar EBHF ingång en digital seminarieserie med föreläsningar om aktuella frågor kopplade hållbar utveckling av vår havsmiljö. Vi ses varje tisdag mellan klockan 8:30-9.15 för att lyssna på olika experter som delar med sig av det senaste inom sina respektive områden. Mer detaljerad information om träffarna hittar ni genom att klicka på länken nedan.


Faktaunderlag: Strömming

Situationen för strömmingen i Södra Bottenhavet och Östersjön har allvarligt försämrats under de senaste 20 åren. Orsakerna är troligen många samverkande faktorer men det vi själva kan påverka snabbast är det aktuella fisketrycket. Läs hela faktaundelaget genom att klicka på länken nedan.


Viktiga datum

23 januari 2024
Tvärforum Säl och Skarv
Läs mer.Projektledare Tierps kommun
Erica Hasslar
erica.hasslar@tierp.se
0293-21 83 21

Projektledare Söderhams kommun
Mikael Nordberg

mikael.nordberg@soderhamn.se
072-235 29 37


Om oss
Pilot Södra Bottenhavet är ett samarbetsprojekt mellan fem kommuner, organisationer, företag, länsstyrelser, regioner och privatpersoner och ideella föreningar som arbetar för ekosystembaserad havsförvaltning och olika fysiska insatser i området.

De fem kommunerna är: Söderhamn, Gävle, Älvkarleby, Tierp och Östhammar.

Ekosystembaserad Havsförvaltning
Södra Bottenhavet är ett av tre pilotområden som är med i projektet Ekosystembaserad havsförvaltning.

De andra två områdena är Pilot Stockholms skärgård och 8+fjordar. Läs mer om hela projektet på Havs och Vattenmyndigheten.

Finansiering
Projektet initierades av Havs- och vattenmyndigheten och finansieras av EU-medel.