Hoppa till innehåll

SÄL OCH SKARV


I den här gruppen jobbar vi för att öka kunskapen om säl och skarv.
Genom att samla olika perspektiv kan vi ta fram underlag för en ekosystembaserad förvaltningsplan för de båda arterna.


  • Komplettera förvaltningsunderlaget och skapa en informationsfolder.
  • Workshop med kartor för att utveckla tankar och idéer om förvaltning i Gävlebukten – en undergrupp till arbetsgruppen ska ta fram förslag.
  • Förbättra kommunikationen med länsstyrelsen och VFD om skarvförvaltning.
  • Förslag om en etisk förvaltning.
  • Genomfört en temadag för Säl- och skarv förvaltning den 28 november.
  • Genomfört tre möten med lokala arbetsgrupper för att ta fram underlag till skarvförvaltningen.
  • Genom att arbeta offensivt och bjuda in till lokala arbetsgrupper för att ta fram underlag till skarvförvaltningen har den ordinarie arbetsgruppen expanderat gällande antal deltagare.
  • Att 8+fjordar avlastade vår arbetsgrupp och bidrog till att skapa en tvärgrupp (en grupp för alla pilotområden) som hanterar säl- och skarv. Första tvärform för frågan var den 17 april.
  • Inlett samarbete med Stockholms skärgård och 8+fjordar för en bättre förvaltning- läs mer här.

Vill du vara med i arbetet?

Ju fler vi är som arbetar med frågan ju längre kan vi nå!

Kontakta sammankallande Madeleine Prutzer.

madeleine.prutzer@gu.se