Hoppa till innehåll

NATUR OCH TURISM


I den här gruppen jobbar vi för en hållbar utveckling av båtliv, friluftsliv och besöksnäring i Södra Bottenhavet. Vi vill ha en levande kust där turister och besökare har rätt kunskap och information för att kunna göra rätt.


  • Ansökan för finansiering för vidare arbetet med projektet KOMPIS 2.0.
  • Tillgängliggöra informera om naturvärden längst kusten.
  • Ta fram relevant information och metod för kunskapsöverföring till berörda målgrupper vad gäller beteende vid hav och kust.
  • Vi har identifierat hur gruppen ska kunna samverka och ska ansöka om projektpengar för ett KOMPIS-projekt för att få mer tid att arbetet i gruppen.

Vill du vara med i arbetet?

Ju fler vi är som arbetar med frågan ju längre kan vi nå!

Kontakta sammankallande Carolyn Faithfull på SLU.

carolyn.faithfull@slu.se