Hoppa till innehåll

LAX OCH HAVSÖRING


I den här gruppen arbetar vi för att genom brett samarbete förbättra situationen för både laxen och havsöringen i Södra Bottenhavet. Båda arterna är hotade och behovet av en bättre förvaltning är stort.


  • Målet för den närmaste tiden är att få fram underlag för en regional förvaltningsplan för havsöring och skriva klart den samt att sätta upp en öring-agenda för att sprida information om vad som görs för havsöringen på årsbasis.
  • Det har både genomförts och kommer flera stora förändringar i regelverk för fisket samt att omprövningar av miljöanpassning för vattenkraften, ett arbete som gruppen följer och bidrar till.
  • Att vi har fått till ett möte med HaV där man presenterat planen och tankarna bakom rapporten Förvaltning av lax och havsöring.
  • Att vi fått till ett möte med SLU där man presenterat statusen för bestånden av lax och havsöring i Östersjön med en djupdykning i Södra Bottenhavet.
  • Att vi fått till ett väldigt konstruktivt och framåtskridande havsöringsmöte i Uppsala med representanter från Sportfiskarna, Länsstyrelsen i Gävleborg och Uppsala.
  • Att vi tagit fram en disposition och ett utkast på en förvaltningsplan för Havsöring i Södra Bottenhavet (dispositionen kan i stora delar även användas på lax).

Vill du vara med i arbetet?

Ju fler vi är som arbetar med frågan ju längre kan vi nå!

Kontakta sammankallande Daniel Brelin på Länsstyrelsen Uppsala.