Hoppa till innehåll

HÅLLBAR ENERGIUTVINNING


I den här gruppen jobbar vi för att nyansera bilden av hållbar energiutvinning. Vi identifierar både målkonflikter och synergieffekter för att bättre förstå förutsättningarna för vindkraftparker i Södra Bottenhavet.


  • Vi vill nå ut med kunskap, först internt och genom studiebesök på äldre och nyare parker. Sen bör detta spridas vidare genom seminarium och liknande.
  • Samordna datainsamling- inför och vid kontrollprogram för vindkraft (framåtsyftande uppgift).
  • Undersöka hur vindkraftverk vara till nytta för den biologiska mångfalden genom tillexempel artificiella rev, förbud mot bottenverksamhet i parken = ingen industritrålning eller bottentrålning. (Passiva redskap = fortfarande ok)
  • Ta reda på vad händer under vattenytan? Vad har hänt i befintliga gamla vindkraftsparker.
  • Planeringsmöte för kunskapsseminarium.

Vill du vara med i arbetet?

Ju fler vi är som arbetar med frågan ju längre kan vi nå!

Kontakta sammankallande Erica Hasslar på Tierps kommun.

erica.hasslar@tierp.se