Hoppa till innehåll

GEMENSAM HAVSPLAN


I den här gruppen jobbar vi för att säkerställa ett nätverk mellan kustkommunerna i Södra Bottenhavet. Om vi delar kunskap och resurser kan vi bidra till en samstämmighet i havsförvaltningen.


  • Hur vi kan använda havsplanerna i vår översiktsplanering och/ eller i vår verksamhet i kommunerna.
  • Hur vi kan sprida kunskap krig energiutvinning.
  • Hur vi ska jobba med gemensamma kartunderlag.
  • Hur vi ska kunna ta del av erfarenheter från andra kommuner som jobbat med kustplanering.
  • Vi har hittat ett arbetsätt som gör att gruppen kommer kunna arbeta långsiktigt.

Vill du vara med i arbetet?

Ju fler vi är som arbetar med frågan ju längre kan vi nå!

Kontakta sammankallande Lena Bergström på SLU.

lena.bergstrom@slu.se