Hoppa till innehåll

Pilot Södra Bottenhavet

Vår gemensamma resa för en bättre havsmiljö genom ekosystembaserad havsförvaltning

Välkommen till pilot Södra Bottenhavet. Tillsammans med intressenter och aktörer, och olika organisationer, vill vi skapa framtidens sätt att samarbeta för en anpassningsbar och hållbar förvaltning av vår havsmiljö. Vi strävar fram emot morgondagens havsförvaltning som bygger på ekosystemansatsen och delaktighet med ett tydligt regionalt inflytande. En förvaltning som ska möjliggöra förändringar för ett hållbart nyttjande av en frisk och levande havsmiljö inom ekosystemets gränser.

Projektet samlar personer som är engagerade för havsmiljöns tillstånd och utveckling, och representerar flera sektorer. Kommuner, regionen och länsstyrelsen som förvaltar eller arbetar med vår havs- och skärgårdsmiljö, även representanter från den blå näringen, som fiske och fisketurism, skärgårdshandlare, besöksnäring och friluftsliv samt intresseföreningar såsom fågelskådare, sportfiskare och båtfolk. Även skärgårdsboende eller andra som vill bidra med sitt kunnande och engagemang kring dessa frågor är viktiga deltagare. Representanter från Havs-och vattenmyndigheten och forskare från Sveriges Landsbruksuniveristet, SLU Aqua, Göteborgs universitet och Stockholms universitet deltar. Alla har värdefull kunskap att bidra med.

Aktörsforum Södra Bottenhavet i september 2022

Om Aktörsforum online

Här utvecklar vi som är aktiva i Pilot Södra Bottenhavets skärgård vårt samarbete och strategin idag och framåt. Vi använder denna portal som en gemensam plattform. Denna webbsida är det forum vi går till, mellan möten, för att hålla aktivitet och kommunikationen igång. Här har varje arbetsgrupp en egen sida att samla material, ladda upp anteckningar och dela nyheter. Allt är samlat på en plats. Oftast i vänsterkanten men även längre upp i mitten-navigatorn. Tanken är att vi alla fortsätter samtalet och bidrar med inlägg eller kommenterar på ett respektfullt sätt. Arbetsgrupper kan komma att variera utifrån olika förutsättningar och behov och över tid.

– Det finns en enormt bred kompetens i de olika arbetsgrupperna, med olika bakgrund, vilket tillför mycket kunskap, så nu går vi vidare med arbetet, säger Erica Hasslar, projektledare i Pilot Södra Bottenhavet.

Tryck på Arbetsgrupper och gå med i den grupp du är intresserad av.

Här finns sidor som kallas Flöde där du kan skriva, läsa och kommentera inlägg, ungefär som på Facebook och annan social media.

Välkommen att delta och fortsätta vår gemensamma resa!

Har ni några frågor kontakta någon av projektledarna:

Erica Hasslar
erica.hasslar@tierp.se
Tel: 0293-21 83 21


Mikael Nordberg
m.nordberg@syntamera.se
072-235 29 37

Vill du bli delaktig och engagera dig i arbetet framöver? Ta kontakt med projektledaren. Du blir då även inkopplad på vår samverkans-plattform Aktörsforum online.