Hoppa till innehåll

Pilot Stockholms skärgård

Vår gemensamma resa för en bättre havsmiljö genom ekosystembaserad havsförvaltning

Det här är Aktörsforum Pilot Stockholms skärgård. Tillsammans med intressenter och aktörer och olika organisationer vill vi skapa framtidens sätt att samarbeta för en anpassningsbar och hållbar förvaltning av vår skärgårdsmiljö. Vi strävar fram mot morgondagens havsförvaltning som bygger på ekosystemansatsen och delaktighet med ett tydligt regionalt inflytande. En förvaltning som ska möjliggöra förändringar för ett hållbart nyttjande av en frisk och levande havsmiljö inom ekosystemets gränser.

Kollage från Aktörsforum i Stockholm. September 2022.


Projektet samlar personer och aktörer som är engagerade i havsmiljöns tillstånd och utveckling från olika sektorer. Vi är delaktiga från kommuner, regionen och Länsstyrelsen i Stockholms län och många fler som förvaltar eller arbetar med vår havs- och skärgårdsmiljö. Representanter från den blå näringen, exempelvis fiske och fisketurism, skärgårdshandlare, besöksnäring och friluftsliv samt intresseföreningar som fågelskådare, sportfiskare och båtfolk. Representanter från Havs-och vattenmyndigheten deltar och forskare från Stockholms universitet, SLU Aqua och Göteborgs universitet är engagerade. Skärgårdsboende eller andra som vill bidra med sitt kunnande och engagemang kring dessa frågor är viktiga deltagare.

Vi vill i så stor utsträckning som möjligt ta tillvara befintliga nätverk, samarbeten och strukturer och låta oss mötas för att kartlägga hur havsmiljön i vår skärgård mår och nyttjas. Ambitionen är att föreslå de förändringar som krävs för att vi ska nå våra miljömål och ett hållbart nyttjande av havet. Klicka på Arbetsgrupper och gå med i den grupp du är intresserad av.

– Det finns helt klart en stort engagemang i de olika arbetsgrupperna, och nu börjar vi att komma framåt i planering och detaljer, säger Gustaf Almqvist, projektledare Pilot Stockholms skärgård.

För detta krävs allas våra olika kunskap och perspektiv.
Välkommen att delta och fortsätt att följa med på vår gemensamma resa!

Vill du bli delaktig i arbetet eller vet du någon som du tycker bör vara med? Ta kontakt med projektledare Gustaf Almqvist, projektledare för Pilot Stockholms skärgård. gustaf.almqvist@lansstyrelsen.se. Tel. 010-223 17 49

Kontaktuppgifter till fler kollegor finner du till vänster under Kontakt.

Välkommen till Aktörsforum online. Detta är en plattform där vi olika aktiva aktörer i Pilot Stockholms skärgård, utvecklar vårt samarbete och vår gemensamma strategi idag och framåt. Vi använder denna första sida och portal som en gemensam plattform. Webbsidan är det forum vi går till, mellan möten, för att hålla aktiviteter och kommunikationen igång. Här har varje arbetsgrupp en egen sida att samla material och anteckningar på och dela nyheter. Välkommen att fortsätta samtalet och bidra med inlägg eller kommenterar varandras inlägg i trevlig ton. Arbetsgrupperna kan variera utifrån olika förutsättningar och behov. Du kan navigera dig fram både i vänsterkanten men även då du går in på en sida även längst upp i ”listen”. Här finns mycket information samlad.

Vill du bli delaktig och engagera dig i arbetet framöver? Ta kontakt med projektledaren. Du blir då även inkopplad på vår samverkansplattform Aktörsforum online.

Projektledare Pilot Stockholms skärgård
Gustaf Almqvist, Länsstyrelsen Stockholm, Enheten för landsbygdsutveckling
Telefon: 010-223 17 49, 072-548 18 23
E-post: gustaf.almqvist@lansstyrelsen.se