Hoppa till innehåll

REGIONAL FISKEFÖRVALTNING


I den här gruppen jobbar vi för en hållbar fiskeförvaltning och en ekosystembaserad fiskevårdsplan.


  • Fortsatt bevakning av strömmingsförvaltningen/utflyttning av trålgräns.
  • Bevaka förvaltning av skarv i enlighet med länsstyrelsens förvaltningsplan.
  • Samordnad jakt på gråsäl i särskilt känsliga områden och fortsatt arbeta med åtgärder för att utestänga gråsäl från känsliga områden.
  • Ta fram och genomföra planer för konkreta fiskevårdsåtgärder i både skärgården och kustmynnande vattendrag.
  • Fortsatt arbete med fredningsområden för fisk.
  • Verka för ett ökat regionalt inflytande över fiskeförvaltningen.
  • De underlag vi tagit fram har väsentligt bidragit till framtagandet av en ekosystembaserad fiskevårdsplan för Stockholms skärgård.
  • Vår målsättning är att den ekosystembaserade fiskevårdsplan för Stockholms skärgård ska vara färdigställd under 2023.

Vill du vara med i arbetet?

Ju fler vi är som arbetar med frågan ju längre kan vi nå!

Kontakta sammankallande Henrik C Andersson på Länsstyrelsen.

Henrik.C.Andersson@lansstyrelsen.se