Hoppa till innehåll

PROCESSER OCH ÅTGÄRDER


I den här gruppen jobbar vi för att folkbilda kring åtgärdsarbete och naturvård, fungerande ekosystem och kopplingen till lokal ekonomi och näringsliv, dvs som en del av blue growth.


  • Identifiera “flaskhalsar” i processen att få till fler naturvårdsåtgärder.
  • Tydliggöra kopplingen mellan friska akvatiska ekosystem och ekonomisk tillväxt (blue growth).
  • Dra lärdom av exempelvis arbetet i Kristianstad vattenrike och 8+fjordar.
  • Sprida god exempel, inspirationsworkshop för markägare som vill göra åtgärder.
  • Skapa nod för samverkan, förslag Svealands vattenvårdsförbund tillsammans med Östersjöcentrum.
  • Praktisk kunskap om hur man ska genomföra åtgärdsarbeten i grunda vikar och våtmarker skapas och förmedlas.
  • Gruppens bidrag har främst varit till diskussionen om hur man ska kunna genomföra dessa åtgärder, det vill säga sociologiska aspekter.

Gruppen tar inspiration av event såsom den våtmarksdag som anordnades vid Hemmesta sjöäng på Värmdö för att sprida kunskap om våtmarkens betydelse. Gruppmedlemmar bidrog och genom att bjuda in allmänheten fick man också uppmärksamhet i lokalmedia och kraft att jobba vidare i arbetsgruppen med konkreta frågor.

Vill du vara med i arbetet?

Ju fler vi är som arbetar med frågan ju längre kan vi nå!

Kontakta sammankallande Martin Olgemar på Länsstyrelsen.

martin.olgemar@lansstyrelsen.se