Hoppa till innehåll

NATURSKYDD


I den här gruppen undersöker vi hur man kan förena besökare, näringsliv och naturskydd med hjälp av förbättrad kunskap och olika skyddsnivåer och skyddsaktörer.


  • Seminarium om hållbara besök och näringar i skyddad skärgårdsmiljö.
  • Miljöövervakning och medborgarforskning, viktigt at följa upp miljön i skyddade områden.
  • Nätverk av skyddade områden – vilka hål finns?
  • Förankra gruppens arbete i vissa processer kring marint områdesskydd, Nationalparksbildning mm som pågår regionalt.
  • Informationsutbyte inom gruppen och identifierat behov av olika slags skydd för undervattensmiljön.
  • Börjat att planera ett seminarium kring hållbara besök och näringar i skyddad skärgårdsmiljö, exempelvis Biosfärsarbetet i Nämdö.
  • Identifierat behov av samordning och tydlighet i ansvar för olika miljöfrågor såsom fågelskydd.

Vill du vara med i arbetet?

Ju fler vi är som arbetar med frågan ju längre kan vi nå!

Kontakta sammankallande Ellen Bruno på Stockholms Universitet.

 ellen.bruno@su.se