Hoppa till innehåll

FRITIDSBÅTAR


I den här gruppen jobbar vi för en hållbar utveckling av båtliv, friluftsliv och besöksnäring i Stockholms skärgård. Vi vill ha en levande kust där turister och besökare har rätt kunskap och information för att kunna göra rätt

.


  • Få in information om känsliga naturområden i sjökorten.
  • Utöka dialog med lokala båtklubbar.
  • Ta fram skyltar med information om känsliga naturområden.
  • Jobba för att tillgängliggöra fossilfri bränsle/laddinfrastruktur.
  • Öka tillgången till tömningsstationer.

Vill du vara med i arbetet?

Ju fler vi är som arbetar med frågan ju längre kan vi nå!

Kontakta sammankallande Gundula Kolb på Värmdö kommun.

gundula.kolb@varmdo.se