Hoppa till innehåll

FOSSILFRI SKÄRGÅRDSTRAFIK


I den här gruppen arbetar vi för att öka kunskapen om och förutsättningar för en fossilfri skärgårdstrafik och en renare skärgård.


  • Arrangera ytterligare hållbarhetsforum, nästa i september om energilösningar/drivmedel, skärgårdens energiinfrastruktur.
  • Förmodad fortsättning av kampanjen ”Sluta tanka havet”.
  • Stärka kopplingar och samarbete med ”Regions for Climate”, ett internationellt EU-finansierat Horizon-projekt.
  • Byggt kunskap, nätverksbyggande, kopplingar och kontakter har skapats.
  • Ett hållbarhetsforum om Fossilfri skärgårdstrafik har hållits i Tessinska palatset.
  • Nyttjat samarbete och utkomster i projektet ”Sluta tanka havet” tillsammans med HaV, andra myndigheter samt näringslivet.

Sluta tanka havet är en kampanj från Länsstyrelsen Stockholm i samarbete med Havs- och vattenmyndigheten, Transportstyrelsen, Båtretur, Båtskroten, One Water, SIKO, Skärgårdsstiftelsen, Stena Recycling och Sweboat.

Vi jobbar även med nätverkande. Ovan finns en bild från hållbarhetsforum som anordnades på Tessinska palatset för att tillsammans ta utvecklingen framåt.

Vill du vara med i arbetet?

Ju fler vi är som arbetar med frågan ju längre kan vi nå!

Kontakta sammankallande Gustaf Almqvist på Länstyrelsen.

gustaf.almqvist@lansstyrelsen.se