Hoppa till innehåll

EKOSYSTEMANALYS – STRÖMMING


I den här gruppen jobbar vi med att samla information och sprida kunskap om strömmingssituationen i Stockholms skärgård. Det är ett samarbete mellan forskare och förvaltare som med hydroakustiska undersökningar (ekolod och provtrålning) undersökt strömming och andra fiskar i den fria vattenmassan.


  • Säkerställa medel för fortsatta undersökningar av strömmingsbiståndet.
  • Bidra till utvärderingen av Havs- och vattenmyndighetens regeringsuppdrag att fram till 2027 flytta ut trålgränsen till 12 nm eller likande åtgärder för att skydda strömmingen.
  • Sensommaren 2021 återupprepades historiska provtagningar i Himmerfjärden-Askö-Landsort, samt kompletterande undersökningar kring Nämdö.
  • Resultaten från undersökningarna har kommunicerats på vitt skilda sätt, nu senast i en artikel i Svelandskustens årsrapport samt i en vetenskaplig publikation som är under granskning.

Vill du vara med i arbetet?

Ju fler vi är som arbetar med frågan ju längre kan vi nå!

Kontakta sammankallande Gustaf Almqvist på Länsstyrelsen.

gustaf.almqvist@lansstyrelsen.se