Hoppa till innehåll

AKTÖRSFORUM Stockholm


Rapport från kustvattendagarna på Åland, presentation om Svealands kustvattenförbund och namndiskussion var några av sakerna på agendan!

Nedan hittar ni mer information!


Rapport från Åland

19-21 september besökte ledningsgruppen för Ekosystembaserad Havsförvaltning Ålands landskapsregerings kustvattendagar. I anknytning till mötet bjöd vi även in till ett samverkansmöte mellan Pilotområdena i Södra Bottenhavet, Stockholms skärgård och Åland och Finska skärgårdshavet. Det blev en lyckad och spännande dag som banade väg för utökat samarbete som tar inspiration från det tidigare projektet “Tre Skärgårdar”.  

Vi tog med oss frågor och idéer som lyftes under Aktörsforum 9 och sonderade intresset för områden att fokusera på. Tillsammans skissade vi på ett  projektupplägg kring övergripande ekosystembaserad havsförvaltning, med lokal samverkan av det gemensamma skärgårdshavet. Med delar såsom subregional fiskeförvaltning med hänsyn till ålandstorsken och dess behov, fiskefrämjande åtgärder, hållbar vindkraft och områdesskydd-blå korridorer.


Utökad samverkan med Svealands kustförbund

Svealands kustvattenförbund är en medlemsorganisation som samordnar den pågående miljöövervakningen längs svealandskusten. På Aktörsforum den 9 november presenterade Katarina Forslöw förbundets arbete.

Det finns många spännande delar i förbundets arbete som kan hjälpa oss i nätverket och vi hoppas på en utökad samverkan. 

Tack Katarina!


Vad ska vi heta?

Pilot Stockholms skärgård går nu in i en ny fas. Vi är inte längre en pilot utan ett etablerat nätverk med aktiva arbetsgrupper. Hur tar vi detta vidare och vad ska vi heta? Detta var en av de frågor som diskuterades på Aktörsforum 10. 

Gruppen var relativt enig om att vi eftersträvar ett kort namn. Men att komma på ett sådant visade sig vara svårt då gruppen var relativt enig om att platsen Stockholms skärgård bör ingå i namnet och lika så det som gör vårt arbete unikt, nämligen den ekosystembaserade havsförvaltningen. 

Några av namnförslagen som lyftes var: 

  • Samverkan Stockholms skärgård – ekosystembaserad havsförvaltning 
  • Ekosystemforum för Stockholms skärgård
  • Regional Ekosystembaserad Förvaltning i Stockholms Skärgård – REFSS 🙂

Diskussionen fortsätter 2024.


Nästa Aktörsforum
15 februari

Kontakta projektledare
Gustaf Almqvist
gustaf.almqvist@lansstyrelsen.se
072-548 18 23