Hoppa till innehåll

Pilot
Stockholms skärgård

FÖR ETT HAV I BALANS


Pilot Stockholms skärgård är ett samverkansprojekt som leds av Länsstyrelsen Stockholm. Kommunerna, Regionen, Skärgårdsstiftelsen och Skärgårdens intresseföreningar representeras genom Skärgårdens exekutivkommitté. Tillsammans med intressegrupper och näringsliv jobbar vi för olika fysiska insatser i området.

Stockholms skärgård är ett av tre pilotområden som är med i projektet Ekosystembaserad havsförvaltning. De andra två pilotområden är Pilot Södra Bottenhavet och 8+fjordar.

Hur ska vi kunna nyttja havet på ett bra sätt, så att så många som möjligt får tillgång till dess rikedomar, och ändå se till att det finns kvar till framtida generationer?

Torsken är i stort sätt försvunnen och nu är även strömmingen hotad. Det storskaliga överfisket måste upphöra.

Om bestånden tillåts krascha så har vi inga framtida generationer av yrkesfiskare och balansen i skärgårdens ekosystem är satt ur spel. Vi förlorar inte bara vår skärgårdsmiljö utan även kulturarv.

Vi strävar fram mot morgondagens havsförvaltning som bygger på ekosystemansatsen och delaktighet med ett tydligt regionalt inflytande. En förvaltning som ska möjliggöra förändringar för ett hållbart nyttjande av en frisk och levande havsmiljö inom ekosystemets gränser.

Vill du lära dig mer om havsmiljön i Stockholms skärgård?


Vårt arbetssätt- Ekostystembaserad havsförvaltning

En ekosystembaserad förvaltning ska präglas av en helhetssyn på bevarande och hållbart nyttjande av ekosystemen. Det innebär bland annat att ta hänsyn till att olika arter i ett ekosystem påverkar varandra och att samspelet mellan människa och miljö ofta spänner över flera sektorer i samhället.  För att den ska bygga på bästa tillgänglig kunskap och få acceptans ska den dessutom vara anpassningsbar samt präglas av transparens, öppenhet och ett aktivt deltagande av en bredd av aktörer och intressenter.

Aktörsforum för regional förankring

Tillsammans med intressenter, aktörer och olika organisationer, vill vi skapa framtidens sätt att samarbeta för en anpassningsbar och hållbar förvaltning av vår havsmiljö.


Foto: Jonn Leffmann

Enkät:
Har du sett en mink??

Länsstyrelsen Stockholm är intresserad av hur du som bor och/eller verkar i Stockholms skärgård upplever förekomst och eventuella problem kring mink. Enkäten är anonym. Ange inga personuppgifter, dvs. sådan information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk levande person, t. ex. namn, kontaktuppgifter eller fastighetsbeteckning. Enkätsvaren blir inkomna handlingar som kan komma att lämnas ut på begäran enligt offentlighetsprincipen.


Ny rapport:
Så funkar ekosystemet i Stockholms skärgård

Med hjälp av arbetsgruppen Regional fiskeförvaltning har forskare på Stockholms universitets Östersjöcentrum tagit fram konceptuella modeller av ekosystemet i Stockholms skärgård. Rapporten kommer ligga till grund för en ny förvaltningsplan för fisk och fiske som kommer tas fram 2024.


Digital seminarieserie:
Börja tisdagarna med oss!

Under hösten drar EBHF ingång en digital seminarieserie med föreläsningar om aktuella frågor kopplade hållbar utveckling av vår havsmiljö. Vi ses varje tisdag mellan klockan 8:30-9.00 för att lyssna på olika experter som delar med sig av det senaste inom sina respektive områden. Mer detaljerad information om träffarna hittar ni genom att klicka på länken nedan.


EU vill stänga strömmingfisket

EU-kommissionen har föreslagit att det riktade fisket efter strömming i centrala Östersjön och Bottenviken skall stoppas nästa år eftersom mängden vuxen fisk är på för låga nivåer för att föryngringen ska vara säkrad.


Broschyr: Hållbart båtliv i Stockholms skärgård

Vi är många som trivs ute till sjöss, men båtlivet påverkar naturen mer än vad du tror. Här hittar du tips på hur du kan minska din påverkan.


Kampanj: Sluta tanka havet

Visste du att upp till 30% av bensinen i en tvåtaktsmotor med förgasare släpps rakt ut i vattnet? Vi måste sluta tanka havet!

Viktiga datum

23 januari
Tvärforum säl och skarv
Läs mer

15 februari
Aktörsforum 11Projektledare
Gustaf Almqvist
gustaf.almqvist@lansstyrelsen.se
072-548 18 23


Om oss
Pilot Stockholms skärgård är ett samverkansprojekt som leds av Länsstyrelsen Stockholm. Kommunerna, Regionen, Skärgårdsstiftelsen och Skärgårdens intresseföreningar representeras genom Skärgårdens exekutivkommitté. Tillsammans med intressegrupper och näringsliv jobbar vi för olika fysiska insatser i området.

Kommunerna som omfattas av projektet är: Nynäshamn, Vaxholm, Haninge, Stockholms stad, Norrtälje, Värmdö, Österåker och Södertälje.

Ekosystembaserad Havsförvaltning
Stockholms skärgård är ett av tre pilotområden som är med i projektet Ekosystembaserad havsförvaltning.

De andra två pilotområden är Pilot Södra Bottenhavet och 8+fjordar. Läs mer om hela projektet på Havs och Vattenmyndigheten.

Finansiering
Projektet initierades av Havs- och vattenmyndigheten och finansieras av EU-medel.