Hoppa till innehåll

AKTÖRSFORUM 10


Den 14:e november 2023 möttes vi i Älvkarleby för Aktörsforum 10.

En ny arbetsgrupp för finansiering bildades, Lena Bergström från SLU presenterade den senaste forskningen kring havsbaserad vindkraft och vi fick lära oss allt om laxen och fiskets fascinerande historia i Älvkarleby.


Under Aktörsforum bildades en ny ekonomigrupp med målet att komma med ett skarpt förslag till kommunpolitikerna med förhoppning om att få dem att satsa på projektet till 2025.

Från att ha varit en pilot är vi nu ett etablerat nätverk, projektet går därmed in i en ny fas och en viktig utmaning framöver är att säkra en viss grundfinansiering och för projektets framtid är det viktigt att få en starkare politisk förankring.

8+fjordar på västkusten har en modell där alla kustkommunerna gemensamt går in med en mindre summa pengar för att anställa någon/några som kan söka medel för konkreta åtgärder längs hela kusten. 

Vattenmiljön bryr sig inte om kommungränser och många problem är återkommande: förvaltning, infrastruktur, besöksnäring och naturvård. 


Alla i gruppen har en gemensam bild kring att vi vill stärka laxbeståndet och få till ett hållbart fiske. En viktig aspekt är att man måste fånga laxen högre upp, problemet är att fisken där kan ha sämre kvalitet. 

Gruppen har som ambition att växla upp arbetet under januari, februari och mars 2024. Målet är att få igång ett provfiske i maj- ta tillvara på fisken som fångas där och se om det fungerar i handeln. 

Utmaningar: 
– Vi behöver en ny sammankallande för gruppens möten.
– Vi måste fokusera på det som förenar oss.

Gruppen med gemensam havsplan har hittat en mötesstruktur med ett rullande schema som funkar bra. Ansvaret växlar mellan deltagarna och det finns nu representation från alla kommuner. 

I de nya havsplanerna som varit ute på remiss har alla kommuner liknande utmaningar så som bristande information för att kunna bemöta remisserna. Här finns synergier och möjligheter att arbeta vidare med där vi skulle kunna stärka varandra.

Fokus:
– Jobba med frågor som ger resultat.
– Ta fram en plansch med alla fiskar i Södra Bottenhavet.

Utmaning:
– Vi måste få med länsstyrelsen för annars blir det en flaskhals.

Lösning:
– Få HaV att lägga in i sitt åtgärdsprogram att länsstyrelserna ska arbeta med ekosystembaserad havsförvaltning i samarbete med andra organisationer

Projektplanen för projektet kompis 2.0 är i princip framtagen. Nästa steg är att hitta en ansökan som passar. 

En central fråga som projektet ska kretsa kring är: Vad tål en plats? 

Målet att utveckla friluftsliv och besök, turism och öka mängden besökare på de platser där de finns plats, när det finns plats.

Utmaning:
– Att hinna!


19-21 september besökte ledningsgruppen för Ekosystembaserad Havsförvaltning Ålands landskapsregerings kustvattendagar. Det blev en lyckad och spännande dag som banade väg för utökat samarbete mellan våra länder som tar inspiration från det tidigare projektet “Tre Skärgårdar”.  

Tillsammans skissade vi på ett projektupplägg för ekosystembaserad havsförvaltning, med lokal samverkan kring det gemensamma skärgårdshavet. Det finns flera frågor som vi har goda förutsättningar för att samverka kring. 

Exempel på dessa är: Fiskeförvaltning, fiskefrämjande åtgärder, hållbar vindkraft och områdesskydd-blå korridorer.


Vad innebär vindkraften egentligen för havsmiljön? För att Sverige ska klara sina klimatmål krävs en omfattande utbyggnad av förnybara energiproduktion och vindkraften ses som en viktig del av lösningen. Södra Bottenhavet är ett av de kustområden som anses vara bäst lämpat för utbyggnad av vindkraften men hur påverkar det havsmiljön och hur kan parker anläggas för att minska risken för skador?

Lena Bergström på Sveriges Lantbruksuniversitet går igenom den senaste forskningen på området.

Se hela föredraget på Youtube.

Under hösten har projektet Ekosystembaserad Havsförvaltning dragit igång en digital seminarieserie med föreläsningar om aktuella frågor kopplade hållbar utveckling av vår havsmiljö. Vi ses på tisdagar klockan 8.30-9.15 för att lyssna på olika experter som delar med sig av det senaste inom sina respektive områden.

Framöver kan ni lyssna på föredrag om Nämndöskärgårdens biosfärområde, industrifisket i Östersjön och tångodling. 

Här hittar ni mer information om kommande föredrag och inspelningar till de ni missat

Projektledare Tierps kommun
Erica Hasslar
erica.hasslar@tierp.se
0293-21 83 21

Projektledare Söderhams kommun
Mikael Nordberg

mikael.nordberg@soderhamn.se
072-235 29 37


Om oss
Pilot Södra Bottenhavet är ett samarbetsprojekt mellan fem kommuner, organisationer, företag, länsstyrelser, regioner och privatpersoner och ideella föreningar som arbetar för ekosystembaserad havsförvaltning och olika fysiska insatser i området.

De fem kommunerna är: Söderhamn, Gävle, Älvkarleby, Tierp och Östhammar.

Ekosystembaserad Havsförvaltning
Södra Bottenhavet är ett av tre pilotområden som är med i projektet Ekosystembaserad havsförvaltning.

De andra två områdena är Pilot Stockholms skärgård och 8+fjordar. Läs mer om hela projektet på Havs och Vattenmyndigheten.

Finansiering
Projektet initierades av Havs- och vattenmyndigheten och finansieras av EU-medel.